logo img

REJESTRACJA ONLINE | WYNIKI BADAŃ ONLINE  fb logo

REJESTRACJA: 158723099 | REJESTRACJA@NZOZ-ZDROWIE.PL

logo ue

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00 zawartej w dniu 28 listopada 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia;

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: zakup i dostawę programów informatycznych.

 

loga ue nfz

Polecamy

logo pozplus

pol minzdr

pol nfz

pol powjan

pol janlub

pol gmgodz

pol gmbat

pol lgd