logo img

REJESTRACJA ONLINE | WYNIKI BADAŃ ONLINE  fb logo

REJESTRACJA: 158723099 | REJESTRACJA@NZOZ-ZDROWIE.PL

logo ue

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia - POZ w NZOZ Zdrowie w Janowie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Do pobrania:

 

Polecamy

logo pozplus

pol minzdr

pol nfz

pol powjan

pol janlub

pol gmgodz

pol gmbat

pol lgd