logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

holterBadanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby, najczęściej w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut. Przez cały czas badania pacjent nosi aparat pomiaru ciśnienia na pasku i mankiet założony na ramię.

Cel badania:
 • ocena ciśnienia w czasie normalnej aktywności codziennej,
 • ocena skuteczności leczenia i wyeliminowanie zjawiska tzw. "nadciśnienia białego fartucha" tzn. podwyższonego ciśnienia występującego tylko w czasie wizyty u lekarza.

To badanie można wykonać w domu pacjenta przez pielęgniarki środowiskowe na zlecenie lekarza.

 

spiromSpirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Badanie spirometryczne ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Choroby układu oddechowego.
 • Operacje na miąższu płucnym.
 • Monitorowanie leczenia chorób płuc.
 • Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

OPIS BADANIA

W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalną rurką z aparatem spirometrycznym . Często pacjentowi zakłada się odpowiedni zacisk na nos, który zapewnia, że powietrze oddechowe w całości przechodzi przez ustnik. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów spirometrycznych chory powinien wykonać kilka głębokich oddechów. Kolejna czynność to wzięcie bardzo głębokiego wdechu i po przyłożeniu szczelnie ustnika do ust, jak najszybsze wydmuchnięcie do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Dalsze ruchy oddechowe wykonywane są zgodnie z poleceniami osoby wykonującej badanie.

W czasie wykonywania pomiarów na ekranie monitora spirografu wyświetlają się wartości poszczególnych parametrów, m.in. VC - pojemność życiowa, FEV - nasilona objętość wydechowa pierwszosekundowa. Pierwsza z nich obrazuje pojemność płuc w czasie głębokiego wdechu, druga - objętość powietrza wydychanego w czasie maksymalnie nasilonego i szybkiego wydechu (obie te wartości obrazują pośrednio możliwości adaptacji oddechowej chorego po usunięciu płuca). W badaniu bronchospirometrycznym właściwe pomiary spirometryczne są poprzedzone bronchoskopią (patrz "Bronchoskopia"). Próbę wysiłkową przeprowadza się wykonując pomiary u pacjenta w ruchu na ergometrze rowerowym lub ruchomej bieżni. W próbie farmakologicznej badany przyjmuje poprzez wdychanie (wziewnie) lek, w próbie prowokacyjnej domniemany alergen, a następnie wykonuje się pomiary spirometryczne.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z podaniem wartości liczbowych badanych parametrów, niekiedy z dołączonymi wykresami.

Badanie trwa zwykle kilka minut

 

Uroflowmetria (badanie cewkowego przepływu moczu)

Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.

Wskazaniem do badania są zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji) typu częstomocz, nagłe parcie na mocz, oddawanie moczu w kilku porcjach, a także zaleganie moczu po mikcji, nietrzymanie moczu, uchyłki (uwypuklenie w kształcie kieszonki lub workowate) pęcherza moczowego itp. Badanie przepływu cewkowego ocenia szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Przygotowanie do badania

Lekarz może poprosić o odstawienie przyjmowanych leków na pewien czas, aby nie zaburzały wyniku testu. Nie wolno oddawać moczu na 2 godziny przed badaniem oraz zwiększyć spożycie płynów, tak aby mieć dużą objętość moczu. Nie ma ryzyka powikłań związanych z badaniem.

Wyniki

Test ten jest użyteczny w ocenie układu moczowego oraz w wykrywaniu utrudnień w odpływie moczu z pęcherza moczowego. Wartości prawidłowe zależą od wieku i płci i kształtują się następująco:

 • od 4 do 7 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla chłopców i dziewczynek 10 ml/s
 • od 8 do 13 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla chłopców 12ml/s, a dziewczynek 15 ml/s
 • od 14 do 45 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 21 ml/s, a kobiet 18 ml/s
 • od 45 do 65 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 12 ml/s, a kobiet 15 ml/s
 • od 66 do 80 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 9 ml/s, a kobiet 10 ml/s
Wyniki nieprawidłowe

Zwiększenie przepływu moczu, może być spowodowane zmniejszonym oporem strumienia moczu mięśnie okrężne pęcherza, które normalnie regulują przepływ moczu, jeżeli są osłabione, lub zaburzona jest ich czynność mogą spowodować obniżenie przepływu moczu i doprowadzić do nietrzymania moczu (moczenia się) jeżeli obniżony jest przepływ moczu, przyczyną może być przeszkoda w odpływie moczu (np. kamień).