logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

CZEMU SŁUŻY BADANIE? 

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) oraz naczyń wieńcowych. Informacje te uzyskuje się dzięki zastosowaniu różnych systemów echokardiograficznych (echokardiografia jedno-, dwuwymiarowa, dopplerowska).

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego). W niektórych przypadkach wykonuje się dodatkowo echektrokardiografię podczas próby wysiłkowej lub po podaniu środków farmakologicznych.

 • Wady serca wrodzone i nabyte.
 • Zapalenie mięśnia sercowego.
 • Bakteryjne zapalenie wsierdzia.
 • Choroby mięśnia sercowego.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca).
 • Choroby naczyń (np. tętniak aorty).
 • Choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna).
 • Zaburzenia czynnościowe i anatomiczne serca płodu - echokardiografia płodowa.
 • Inne (urazy serca, nowotwory serca).

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

OPIS BADANIA

Pacjent do badania układa się w pozycji na wznak lub na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną połową ciała (Ryc.1-6). Lekarz wykonujący badanie przykłada głowicę echokardiograficzną do ciała pacjenta w kilku określonych miejscach: koniuszek serca, lewa lub prawa okolica przymostkowa dołek podsercowy i dołek jarzmowy oraz rzadziej okolica przykręgosłupowa, pod- i nadobojczykowa. Dla uzyskania obrazu o lepszej jakości miejsca przyłożenia głowicy pokrywa się specjalną substancją, zwykle w postaci żelu.

Badanie trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut

Echokardiografia jednowymiarowa

Pozwala na uzyskanie przekroju serca tylko w jednej wybranej płaszczyźnie serca. Obecnie praktycznie nie używa się aparatów spełniających tylko tę funkcję .

Echokardiografia dwuwymiarowa

Umożliwia uzyskanie obrazu narządów w dwóch płaszczyznach. Stosowane powszechnie aparaty echokardiograficzne umożliwiają jednoczesną prezentację jedno- i dwuwymiarową. Oceny obrazu dokonuje się zarówno w ruchu, jak i też po jego zatrzymaniu na monitorze w dowolnie wybranej fazie cyklu pracy serca. Po zatrzymaniu obrazu można dokonać pomiaru na przykład grubości ścian serca czy wielkości poszczególnych jam serca. Systemy komputerowe zastosowane we współczesnych aparatach echokardiograficznych pozwalają również ocenić parametry takie jak kurczliwość mięśnia sercowego czy objętość krwi wyrzucanej z lewej komory podczas skurczu.

Echokardiografia dopplerowska

Metoda oparta jest na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Zmiany prędkości przepływu krwi zarejestrowane są w postaci tzw. spektrum dopplerowskiego. Powstały zapis poddaje się dalszej analizie matematycznej przy użyciu komputera, który stanowi integralną część echokardiografu. Uzyskane parametry umożliwiają między innymi ocenę przecieków wewnątrzsercowych we wrodzonych wadach serca, a także stopień zwężenia czy niedomykalności zastawek wewnątrzsercowych. Znacznym ułatwieniem wykonania badania jest obrazowanie w kolorach zmian prędkości przepływu krwi (tzw. echo " kolor-Doppler"), co umożliwiają aparaty najnowszej generacji. Echokardiografia dopplerowska w połączeniu z jedno- i dwuwymiarową pozwala na pełniejszą ocenę czynności serca. Większość używanych obecnie aparatów posiada możliwość jednoczesnego zastosowania powyższych systemów echokardiograficznych.

 

PRACOWANIA RENTGENOWSKA

UWAGA: Kobiety ciężarne nie powinny się prześwietlać ze względu na dobro dziecka

rtgRTG - technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X).

Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. Metoda ta wykorzystuje cechę ciała ludzkiego do pochłaniania przenikliwego promieniowania rtg. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.

Ze względu na pochłanianie promieniowania przez organizm konieczne jest skierowanie przez lekarza rodzinnego.W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące, popularnie zwane kontrastami.

 Pracownia jest czynna:

 • Poniedziałek - czwartek: 1400 - 1700
 • Piątek: nieczynne

 

 logo_clcc_200

PRACOWNIA PROKTOLOGICZNYCH BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH NZOZ „Zdrowie“

 • ANOREKTOMANOMETRIA
 • ULTRASONOGRAFICZNE BADANIE PRZEZREKTALNE

Są to badania diagnostyczne, które są wskazane :

 • przed operacjami na hemoroidach, zwieraczach odbytu, szczególnie u chorych którzy przebyli w przeszłości operację proktologiczną
 • w przypadku nietrzymania gazów i stolca
 • po urazach okołoporodowych krocza i zwieraczy odbytu
 • po mechanicznych urazach mięśni zwieraczy odbytu
 • u chorych przed planowaną operacją przetoki odbytu
 • u chorych z wypadaniem odbytnicy
 • w diagnostyce zaparć

 

Szczegółowe informacje i zapisy na badania w REJESTRACJI TEL.15-8723099

 logo_rpo