logo img

REJESTRACJA ONLINE | WYNIKI BADAŃ ONLINE  fb logo

REJESTRACJA: 158723099 | REJESTRACJA@NZOZ-ZDROWIE.PL

logo ue

Informujemy, że z dniem 20.07. 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich oraz badań psychologicznych kierowców.

Rozporządzenie to określa obowiązujący cennik za badanie lekarskie i badanie psychologiczne.

Aktualna cena za badanie lekarskie jest stała w całej Polsce- nakazana powyższym Rozporządzeniem (bez możliwości zmiany) i wynosi 200 zł.

Jednocześnie informujemy, że lekarz może skierować kandydata na dodatkowo płatne konsultacje specjalistyczne (wymagane na przykład dla kategorii C i wyższej).

Rozporządzenie narzuca również obowiązek wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia (zał. Nr 1 do Rozp.).

Osoba badana winna zgłosić się na badanie z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich z prawnym opiekunem lub z pisemną zgodą opiekuna na przeprowadzenie badania oraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia.

Poniżej tekst Rozporządzenia wraz załącznikami.

 

Polecamy

logo pozplus

pol minzdr

pol nfz

pol powjan

pol janlub

pol gmgodz

pol gmbat

pol lgd