logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

Opieka długoterminowa oznacza nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych (w zależności od potrzeby) oraz  pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych, bądź niepełnosprawnych.

Opieką objąć można 6 osób przez okres 6 m-cy, którzy nie przekroczyli 40 pkt w skali Barthel, na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.

Opieka skierowana jest do osób wymagających przewlekłego leczenia i z ograniczoną sprawnością.

W NZOZ "Zdrowie" usługi z zakresu opieki długoterminowej świadczą pielęgniarki:

  • Elżbieta Bożek
  • Janina Skubik
  • Jolanta Momot
  • Monika Król
  • Anna Mróz
  • Stanisława Sowa