Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

logo akr neg300Drodzy Pacjenci!

Niezmiernie miło nam poinformować, że NZOZ "Zdrowie" s. c. otrzymał z rąk Ministra Zdrowia akredytację w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jest to szczególne wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom funkcjonowania oraz świadczonych usług.

Wzięto też pod uwagę zadowolenie i satysfakcję Pacjentek i Pacjentów, za co jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni!

Zespół akredytacyjny z Centrum Monitorowania Jakości, po przeprowadzeniu audytu, podczas którego sprawdzane były m. in. opieka nad pacjentem, prawa pacjenta, bezpieczeństwo opieki, zarządzanie jednostką, zarządzanie informacją czy posiadana infrastruktura, rekomenduje Ministrowi udzielenie certyfikatu akredytacyjnego.

Aktualnie, na ok. 8000 jednostek POZ w Polsce, takim certyfikatem może poszczycić się jedynie 190 przychodni!

certyfikat

 

Na czym polega akredytacja?

Akredytacja jest to system wymogów i standardów, dotyczących wyposażenia placówki oraz organizacji jej pracy. Centrum Monitorowania Jakości jest jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania procesów akredytacji wśród szpitali oraz podmiotów POZ.

Minister Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzonym audycie, przyznaje akredytację na 3 lata. Certyfikat ten oznacza, że podmiot leczniczy prezentuje wysoki poziom funkcjonowania i dobrą jakość udzielanych świadczeń.

Podczas audytu szczegółowo sprawdzane są standardy akredytacyjne w zakresie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, praw pacjenta, wszechstronności opieki, prowadzenia dokumentacji medycznej, kontrolę zabiegów i farmakoterapii, organizację jednostki oraz procedury gwarantujące jeszcze większą poprawę jakości.

Aby otrzymać rekomendację Rady Akredytacyjnej trzeba uzyskać co najmniej 75% punktów z całego kontrolowanego zakresu.

Dzięki Państwa zaufaniu oraz ciężkiej i sumiennej pracy całego Zespołu NZOZ Zdrowie, jako jedni z nielicznych w Polsce możemy poszczycić się takim wyróznieniem!

Dziękujemy!