logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

Spis treści

logo_clcc_200Kolonoskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (kolonoskopu) przez odbyt do odbytnicy, a następnie do dalszych części jelita grubego aż do kątnicy. Celem zabiegu jest optyczna ocena śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, pobranie wycinków do badania histopatologicznego ze znalezionych tam zmian. W wypadku stwierdzenia krwawienia z tej części przewodu pokarmowego wykonuje się próbę endoskopowego opanowania krwawienia. W przypadku znalezienia polipów należy je usunąć za pomocą pętli diatermicznej. W trakcie badania istnieje możliwość podania drogą dożylną środków przeciwbólowych i/lub uspokajających.

W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

 • perforacja jelita
 • zapalenie otrzewnej
 • krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej (np. po usunięciu polipów)
 • omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo- naczyniowego oraz oddechowego
 • chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami
 • część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej
 • niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny)
 • ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

Do pobrania:


Przygotowanie do kolonoskopii z zastosowaniem środka przeczyszczającego FORTRANS

logo_clcc_200Dobre przygotowanie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia w pełni wartościowego badania endoskopowego. Właściwe przygotowanie się do kolonoskopii umożliwia dokładniejsze i bezpieczniejsze wykonanie badania. Prosimy o uważne przeczytanie i zastosowanie się do zaleceń opisanych w tej ulotce, umożliwi to dobre przygotowanie jelita i zagwarantuje endoskopię wysokiej jakości.

 • Od około tygodnia przed badaniem nie spożywać – owoców pestkowych, zwłaszcza z drobnymi pestkami (kiwi, winogrona, pomidory, itp)!!!
 • Jelito musi być dobrze oczyszczone, wtedy uzyskany obraz będzie wyraźny! W tym celu w przeddzień badania ( cały dzień) i w dniu badania do momentu zakończenia kolonoskopii nie należy spożywać żadnych posiłków stałych.
 • Dopuszczalna jest dieta płynna - picie jedynie płynów niegazowanych, klarownych w dowolnej ilości do godzin popołudniowych w przeddzień badania (zupy całkowicie płynne, klarowne, bez dodatków np. całkowicie czysty rosół bez makaronu, bez warzyw), woda mineralna niegazowana w dowolnych ilościach także w godzinach popołudniowych.
 • FORTRANS – 1 opakowanie zawiera 4 torebki. Każdą torebkę należy rozpuścić w 1 litrze przegotowanej lub mineralnej, niegazowanej wody uzyskując w sumie 4 litry płynu. Można poprawić smak, dodając do roztworu sok z cytryny lub grejfruta.i schłodzić w lodówce.
 • W przeddzień badania ok. godz. 14:00 zażyć 2 tabletki Bisacodylu.
 • Następnie po około dwóch godzinach wypić 4 litry przygotowanego płynu w ciągu 4 – 5 godzin (tzn. 1 szklankę płynu co około 15 minut). Należy się spodziewać licznych, wodnistych wypróżnień i potraktować to jako efekt pożądany przygotowania jelita do badania.
 • Bez względu na porę badania powinno się przyjąć rano, w dniu badania regularnie przyjmowane leki (nasercowe, przeciwnadciśnieniowe i inne) popijając wodą.

Powyższe zalecenia powinny być szczególnie dokładnie przestrzegane przez pacjentów z zaparciami!

Tydzień przed badaniem nie przyjmować leków hamujących krzepnięcie krwi (Acard, Polocard, Polopiryna, Enteric coated, itp.) chyba, że lekarz prowadzący zaleci inaczej. W przypadku cukrzycy lub przyjmowanych leków przeciwkrzepliwych (np. Sintrom, Acenocuamrol, Pradaxa, Xarelto) przygotowanie do kolonoskopii należy skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie ( który może przejściowo zamienić lek na inny).


Przygotowanie do kolonoskopii z zastosowaniem środka przeczyszczającego FORTRANS DAWKA DZIELONA

logo_clcc_200Dobre przygotowanie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia w pełni wartościowego badania endoskopowego. Właściwe przygotowanie się do kolonoskopii umożliwia dokładniejsze i bezpieczniejsze wykonanie badania. Prosimy o uważne przeczytanie i zastosowanie się do zaleceń opisanych w tej ulotce, umożliwi to dobre przygotowanie jelita i zagwarantuje endoskopię wysokiej jakości.

 • Od około tygodnia przed badaniem nie spożywać – owoców pestkowych, zwłaszcza z drobnymi pestkami (kiwi, winogrona, pomidory, itp)!!!
 • Jelito musi być dobrze oczyszczone, wtedy uzyskany obraz będzie wyraźny! W tym celu w przeddzień badania (cały dzień) i w dniu badania do momentu zakończenia kolonoskopii nie należy spożywać żadnych posiłków stałych.
 • Dopuszczalna jest dieta płynna - picie jedynie płynów niegazowanych, klarownych w dowolnej ilości do godzin popołudniowych w przeddzień badania (zupy całkowicie płynne, klarowne, bez dodatków np. całkowicie czysty rosół bez makaronu, bez warzyw), woda mineralna niegazowana w dowolnych ilościach także w godzinach popołudniowych.
 • FORTRANS - 1 opakowanie zawiera 4 torebki. Każdą torebkę należy rozpuścić w 1 litrze przegotowanej lub mineralnej, niegazowanej wody (uzyskując 2 litry płynu w dniu przed badaniem i 2 litry płynu w dniu badania).Można poprawić smak dodając do roztworu sok z cytryny lub grejpfruta i schłodzić w lodówce.
 • W przeddzień badania około godziny 12.00 zażyć 2 tabletki Bisacodylu, od około godz. 17.00 należy wypić 2 litry przygotowanego płynu Fortrans w ciągu 2 godzin (tzn. 1 szklankę płynu co ok. 15 minut). Należy się spodziewać licznych, wodnistych wypróżnień i potraktować to jako efekt pożądany przygotowania jelita do badania.
 • W dniu badania wypić kolejne 2 litry przygotowanego płynu Fortrans w ciągu 2 godzin (tzn. 1 szklankę płynu co ok. 15 minut). Picie porannej dawki Fortransu należy zakończyć 2 godziny przed badaniem.
 • W przypadku planowanego badania w znieczuleniu ogólnym przygotowanie Fortransem należy zakończyć 4-6 godzin przed badaniem.
 • Bez względu na porę badania powinno się przyjąć rano, w dniu badania regularnie przyjmowane leki ( nasercowe, przeciwnadciśnieniowe i inne) popijając wodą.

Powyższe zalecenia powinny być szczególnie dokładnie przestrzegane przez pacjentów z zaparciami!

Tydzień przed badaniem nie przyjmować leków hamujących krzepnięcie krwi (Acard, Polocard, Polopiryna, Enteric coated, itp.) chyba, że lekarz prowadzący zaleci inaczej. W przypadku cukrzycy lub przyjmowanych leków przeciwkrzepliwych (np. Sintrom, Acenocuamrol, Pradaxa, Xarelto) przygotowanie do kolonoskopii należy skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie ( który może przejściowo zamienić lek na inny).


Przygotowanie do kolonoskopii z zastosowaniem preparatu CitraFleet

Dobre przygotowanie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia w pełni wartościowego badania endoskopowego. Właściwe przygotowanie się do kolonoskopii umożliwia dokładniejsze i bezpieczniejsze wykonanie badania. Prosimy o uważne przeczytanie i zastosowanie się do zaleceń opisanych w tej ulotce, umożliwi to dobre przygotowanie jelita i zagwarantuje endoskopię wysokiej jakości.

Przygotowanie z zastosowaniem preparatu CitraFleet jest zróżnicowane w zależności od pory badania.

Poniżej do pobrania trzy scenariusze przygotowania: