Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Uroflowmetria (badanie cewkowego przepływu moczu)

Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.

Wskazaniem do badania są zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji) typu częstomocz, nagłe parcie na mocz, oddawanie moczu w kilku porcjach, a także zaleganie moczu po mikcji, nietrzymanie moczu, uchyłki (uwypuklenie w kształcie kieszonki lub workowate) pęcherza moczowego itp. Badanie przepływu cewkowego ocenia szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Przygotowanie do badania

Lekarz może poprosić o odstawienie przyjmowanych leków na pewien czas, aby nie zaburzały wyniku testu. Nie wolno oddawać moczu na 2 godziny przed badaniem oraz zwiększyć spożycie płynów, tak aby mieć dużą objętość moczu. Nie ma ryzyka powikłań związanych z badaniem.

Wyniki

Test ten jest użyteczny w ocenie układu moczowego oraz w wykrywaniu utrudnień w odpływie moczu z pęcherza moczowego. Wartości prawidłowe zależą od wieku i płci i kształtują się następująco:

  • od 4 do 7 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla chłopców i dziewczynek 10 ml/s
  • od 8 do 13 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla chłopców 12ml/s, a dziewczynek 15 ml/s
  • od 14 do 45 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 21 ml/s, a kobiet 18 ml/s
  • od 45 do 65 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 12 ml/s, a kobiet 15 ml/s
  • od 66 do 80 lat - średnia prędkość przepływu wynosi dla mężczyzn 9 ml/s, a kobiet 10 ml/s
Wyniki nieprawidłowe

Zwiększenie przepływu moczu, może być spowodowane zmniejszonym oporem strumienia moczu mięśnie okrężne pęcherza, które normalnie regulują przepływ moczu, jeżeli są osłabione, lub zaburzona jest ich czynność mogą spowodować obniżenie przepływu moczu i doprowadzić do nietrzymania moczu (moczenia się) jeżeli obniżony jest przepływ moczu, przyczyną może być przeszkoda w odpływie moczu (np. kamień).