Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA SKŁADANIA SKARG, UWAG, POCHWAŁ I WNIOSKÓW

1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zgłosić skargę.

Skarga może zostać złożona:

a) osobiście – dokonując wpisu w „Księdze pochwał i wniosków”, który jest dostępny w punkcie rejestracji,
b) osobiście – podczas spotkania z Kierownikiem ds. Administracyjnych; Kierownik przyjmuje we wtorki, w godz. 12:00-13:00;
c) pocztą tradycyjną – na wskazane dane teleadresowe:

NZOZ „Zdrowie” s.c.
23-300 Janów Lubelski
ul. Jana Pawła II 5,

d) elektronicznie – wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W opisany wyżej sposób, pacjent może przekazać także pochwały, uwagi i wnioski.

2. „Księga pochwał i wniosków” znajduje się w punkcie rejestracji.

3. Kierownictwo podmiotu leczniczego kieruje do osób uczestniczących w sporze lub odpowiedzialnych za nieprawidłowości pismo z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień i ustala odpowiedź na skargę, informując listem poleconym zainteresowanego Pacjenta o sposobie załatwienia skargi w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu, spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopu, itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie.

4. Złożone skargi, uwagi i wnioski są archiwizowane przez okres 3 lat.

(Zestaw standardów akredytacyjnych POZ: PP 5.1)

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. NZOZ „Zdrowie” s.c. udostępnia dokumentację medyczną:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

Prawa Pacjenta
(opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Definicje:

Teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Osoba udzielająca teleporady - lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający świadczeń zdrowotnych w POZ i AOS.

Miejsca udzielania teleporad:

 1. Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 5, tel. 15 8723 099 lub 15 8723 098
 2. Batorz, Batorz 84, tel. 15 8745 070
 3. Zdziłowice, Zdziłowice 106, tel. 15 8712 280

Do udzielania teleporad w NZOZ „Zdrowie” s. c. wykorzystuje się wirtualną centralę telefoniczną pracującą w technologii VoIP na łączu światłowodowym 30/30Mbps, które obsługiwane są przez firmę Virtual Telecom.

Na teleporadę pacjent lub jego opiekun ustawowy umawia się:

 1. Telefonicznie dzwoniąc do rejestracji (tel. 15 8723 099, 15 8723 098 w Janowie Lubelskim), (tel. 15 8745 070 w Batorzu), (tel. 15 8712 280 w Zdziłowicach),
 2. Za pośrednictwem rejestracji elektronicznej - rezerwując termin w terminarzu elektronicznym dostępnym na stronie http://nzoz-zdrowie.pl
 3. Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Za pośrednictwem lekarza, pielęgniarki, położnej POZ lub pielęgniarki opieki długoterminowej.