logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Janowie Lubelskim:

Rejestracja tel. 15 87 23 099

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do18.00

Opieka lekarska:

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują lekarze:

 • Lek. med. specjalista chorób wewnętrznych/ specjalista medycyny rodzinnej Izabela Anasiewicz-Kostrzewa
 • Lekarz chorób wewnętrznych/ specjalista medycyny rodzinnej Maria Kokoszka
 • Lekarz chorób wewnętrznych/ specjalista medycyny rodzinnej Joanna Błaszczyńska-Bańka
 • Lekarz chorób wewnętrznych/ specjalista medycyny rodzinnej Krzysztof Marzec
 • Lek.med. specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog Elżbieta Kolibska
 • Lek. med. Monika Krzpiet (w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej)
 • Lek. med. specjalista pediatrii Joanna Mrozowska-Kiszka
 • Lek. med. specjalista medycyny rodzinnej Magdalena Kapusta

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Batorzu:

Rejestracja tel. 15 87 45 070

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00

Opieka lekarska:

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują lekarze:

 • Lek. med. ginekolog, specjalista medycyny rodzinnej Artur Mrozowski
 • Lek. med. specjalista medycyny rodzinnej Barbara Mudrak
 • Lek.med. specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog Elżbieta Kolibska

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zdziłowicach:

Rejestracja tel. 15 87 12 280

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00

Opieka lekarska:

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują lekarze:

 • Lek. med. ginekolog, specjalista medycyny rodzinnej Artur Mrozowski
 • Lek. med. Janusz Pudełko
 • Lek.med. specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog Elżbieta Kolibska

Rejestracja do lekarzy odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Pacjenci przyjmowani są bezpośrednio po zarejestrowaniu lub na umówioną godzinę.

Wizyty domowe realizowane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu przez rodzinę chorego.

Badania laboratoryjne pobierane są w każdy piątek od godz. 8.00 do 10.00 (w Janowie Lubelskim od godz. 7.30 do 10.00)


Medycyna rodzinna - dział medycyny, mający na celu zapewnienie wszystkim członkom rodziny będącej pod opieką lekarza rodzinnego opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest pierwszym i podstawowym ogniwem opieki medycznej w wielu systemach opieki zdrowotnej. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami-specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do leczenia i diagnostyki w oddziałach szpitalnych oraz klinikach.

Podstawowym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, a także leczenie najczęstszych schorzeń.

Zespół sprawujący opiekę medyczną składa się z lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej. Zespół ten współpracuje z pracownikami opieki społecznej, zespołami opieki paliatywnej itp.

W ramach poradni oferujemy naszym podopiecznym:

 • codzienny dostęp do lekarza rodzinnego (w godzinach pracy Przychodni),
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi zgodnie z wytycznymi NFZ,
 • możliwość zamówienia wizyty domowej dla pacjentów leżących i obłożnie chorych,
 • uzyskanie zaświadczenia i skierowania lekarskiego do specjalisty,
 • wykonanie szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży,
 • wykonanie zabiegów diagnostycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • profilaktykę i promocję zdrowia,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • opiekę nad rodziną,
 • zabiegi pielęgniarskie: iniekcje, kroplówki, opatrunki, leczenie odleżyn,
 • wizyty domowe,
 • EKG,

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby zostać naszym pacjentem, należy najpierw wypełnić formularz deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej POZ. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • drukując i wypełniając formularz dostępny na naszej stronie, który następnie należy dostarczyć do rejestracji,
 • zgłaszając się do rejestracji z dokumentem tożsamości gdzie personel medyczny sporządzi elektronicznie deklarację którą wystarczy podpisać.

Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego

Deklaracja wyboru pielęgniarki środowiskowej

Deklaracja wyboru położnej środowiskowej