Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

W ramach Pracowni Endoskopowej wykonujemy badania:

 • Kolonoskopia na skierowanie lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. - Badanie refundowane przez NFZ

Pracownia endoskopowa wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt do wykonywania gastroskopii tradycyjnej i przeznosowej, oraz kolonoskopii z polipektomią (również w znieczuleniu) z możliwością wykonania pełnej diagnostyki histopatologicznej

W Pracowni endoskopowej przyjmują:

 • Lek. med. specjalista chirurgii ogólnej

Włodzimierz Kostrzewa

 • Specjalista chorób wewnętrznych gastroenterolog

Tomasz Kiszka

 • dr n. medycznych, specjalista chorób wewnętrznych

Łukasz Wolański

 • Specjalista chorób wewnętrznych gastrolog

Piotr Majcher

 

kolonoskopiaKolonoskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (kolonoskopu) przez odbyt do odbytnicy, a następnie do dalszych części jelita grubego aż do kątnicy. Celem zabiegu jest optyczna ocena śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, pobranie wycinków do badania histopatologicznego ze znalezionych tam zmian. W wypadku stwierdzenia krwawienia z tej części przewodu pokarmowego wykonuje się próbę endoskopowego opanowania krwawienia. W przypadku znalezienia polipów należy je usunąć za pomocą pętli diatermicznej. W trakcie badania istnieje możliwość podania drogą dożylną środków przeciwbólowych i/lub uspokajających.

W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

 • perforacja jelita
 • zapalenie otrzewnej
 • krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej (np. po usunięciu polipów)
 • omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo- naczyniowego oraz oddechowego
 • chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami
 • część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej
 • niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny)
 • ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

Do pobrania:

 

W celu zminimalizowania możliwych powikłań po badaniach endoskopowych (gastroskopii/kolonoskopii) pragniemy zwrócić Państwa uwagę na objawy, które mogą pojawić się po w/w badaniach.

Objawy, które nie muszą być następstwem powikłań po wykonanym badaniu to:

 • niewielkie wzdęcie brzucha (spowodowane podawaniem powietrza do przewodu pokarmowego w trakcie badania),
 • śladowe ilości krwi z kiszki stolcowej (możliwy efekt pobierania wycinków w trakcie kolonoskopii lub otarcia śluzówki jamy ustnej podczas gastroskopii),
 • przemijające zdrętwienie gardła (efekt znieczulenia miejscowego gardła),
 • senność, zawroty głowy (po znieczuleniu dożylnym) .

Powyższe objawy nie powinny być powodem niepokoju z Państwa strony.

W przypadku zaistnienia objawów niepożądanych takich jak:

 • silny ból brzucha,
 • wymioty (wymioty z krwią),
 • gorączka,
 • napięte, bolesne powłoki brzuszne,
 • obfite krwawienie z kiszki stolcowej,
 • spadek ciśnienia tętniczego,
 • skóra zlana potem,

należy pilnie zgłosić się do lekarza endoskopisty, lekarza rodzinnego lub lekarza Izby Przyjęć najbliższego szpitala.

Podczas wykonywania badań endoskopowych, zarówno gastroskopii jak i kolonoskopii istnieje możliwość/niekiedy konieczność zastosowania analgosedacji, czyli formy znieczulenia polegającej na jednoczesnym zastosowaniu leków o działaniu uspokajającym i nasennym. Zastosowanie znieczulenia w niektórych przypadkach znacznie poprawia warunki badania zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Decyzję o znieczuleniu podejmuje lekarz i wiąże się ona z założeniem dostępu do żyły/wenflonu oraz podaniem dożylnym leków.

Pacjent, u którego zastosowano znieczulenie zobowiązany jest w okresie 24 godzin po badaniu nie podejmować działań mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego jak i innych osób:

 • na badanie należy zgłosić się z opiekunem, celem bezpiecznego powrotu do domu,
 • nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych,
 • nie należy obsługiwać maszyn ciężkich i urządzeń precyzyjnych,
 • nie należy podpisywać ważnych dokumentów, np. umów, kontraktów, itp. (leki powodują niepamięć wsteczną),
 • nie należy spożywać alkoholu przed i po badaniu.