Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

logo ue dp

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s. c. realizuje projekt Dostępność Plus, mający na celu poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu nawiązana została współpraca z organizacją pozarządową reprezentującą osoby ze szczególnymi potrzebami, czego efektem zostały opracowane:

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi powyżej dokumentami.

Dla pacjentów NZOZ Zdrowie kontynuujących leczenie udostępniliśmy możliwość zamówienia e-recepty.

Zamówienie na leki można złozyć wypełniając poniższy formularz, lub przez stronę rejestracji on-line lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

W zamówieniu przez formularz wystarczy, że poniżej wpiszą Państwo dane niezbędne do wystawienia recepty:

  • PESEL;
  • Swój nr telefonu komórkowego i/lub adres e-mail;
  • Poradnię do której zapytanie jest kierowane;
  • Imię i nazwisko lekarza prowadzącego;
  • Nazwę leku na jaki ma być wystawiona e-recepta;
  • Ilość opakowań/sztuk;

W przypadku podania prawidłowych danych, e-recepta zostanie przesłana (kod e-recepty) na Państwa adres e-mail lub telefon komórkowy.

W przypadku wątpliwości, skontaktuje się z Państwem nasz pracownik w celu wyjaśnienia.

Udostępniamy możliwość rejestracji on-line do następujących poradni:

 

Zgoda pacjenta jest to jednostronne, odwołalne oświadczenie, mocą którego wyłączona zostaje bezprawność interwencji medycznej (w granicach prawnie dopuszczalnych) przy jednoczesnym przejęciu przez pacjenta (lub osoby wyrażającej zgodę w jego imieniu) ryzyka zwykłych następstw związanych z udzielanym świadczeniem. Dla skuteczności zgody pacjenta na dokonanie zabiegu medycznego istotne znaczenie ma moment jej udzielenia - powinna poprzedzać świadczenie zdrowotne. Zgoda następcza tj. wyrażona już po udzieleniu świadczenia, nie ma mocy prawnej. Dla wykazania legalności swojego działania medycznego lekarz nie może się zatem powoływać na fakt, iż pacjent potem je zaakceptował. Zgoda pacjenta ma charakter odwołalny. Może ją skutecznie cofnąć zarówno przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego, jak i w trakcie jego udzielania.

Zgoda pacjenta na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego, aby złożona została poprawnie, musi spełniać szereg warunków. Warunki te są - najogólniej rzecz ujmując - następujące:

  • osoba udzielająca zgody musi być uprawniona do jej udzielenia,
  • wyrażenie zgody, musi być wynikiem swobodnej decyzji osoby je składającej powstałej na gruncie należytego rozpoznania okoliczności faktycznych
  • zgoda powinna być wyrażona w stosownej, przewidzianej prawem formie.

Do pobrania:

 

Więcej artykułów…