Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Cel zabiegu:

  1. Wykrycie lub wykluczenie złośliwego charakteru zmiany poprzez pobranie materiału do badania cytologicznego (mikroskopowego)
  2. Zmniejszenie wymiarów zmiany poprzez odciągnięcie płynu.

Przebieg zabiegu - po zdezynfekowaniu skóry kilkakrotne nakłucie szyi igłami jednorazowego użytku średnica 0,5mm, których bieg jest obserwowany w aparacie USG.

Możliwość powikłania, oraz ryzyko związane z zaproponowanym zabiegiem: jest podobne do ryzyka związanego z pobraniem krwi, nie jest to zabieg o dużym ryzyku.

  1. Bardzo rzadkie, mogące wymagać leczenia operacyjnego: uszkodzenie naczyń i nerwów, powikłania infekcyjne,
  2. Częste i niegroźne: podbiegnięcia krwawe( potocznie „siniaki”) w okolicy szyi

Konieczność powtórzenia zabiegu - niekiedy ma to miejsce, gdy jego cel nie został w wystarczającym stopniu osiągnięty.

Metody alternatywne w stosunku do biopsji: brak

Skutki mogące wyniknąć z nieprzeprowadzenia zabiegu: niepotrzebne podjęcie operacyjnego wycięcia tarczycy, albo przeciwnie, opóźnienie rozpoznania nowotworu złośliwego i niepodjęcie koniecznego leczenia operacyjnego.

Do pobrania: