NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  fb logo

Prawo Jazdy zdrowie 001Badania lekarskie na prawo jazdy to badania osób, które zamierzają zapisać się na kurs prawa jazdy i zdać egzamin państwowy. Są one wykonywane przez lekarza - orzecznika z uprawnieniami do wystawiania takich zaświadczeń.

Wykonuje się je w konkretnych placówkach oferujących taką usługę.

Samo badanie trwa przeważnie kilkanaście minut. Lekarz w jego trakcie sprawdza wzrok, słuch, zmysł równowagi, narządy ruchu, układ nerwowy, oddechowy, sercowo-naczyniowy i ocenia ogólny stan zdrowia danej osoby. Lekarz przeprowadza również wywiad pod kątem dolegliwości chorobowych oraz schorzeń, których nie da się zdiagnozować “od ręki”. Zalicza się do nich cukrzyca, alkoholizm czy padaczka. Oprócz dolegliwości fizycznych podczas badania lekarskiego na prawo jazdy sprawdzany jest także stan psychiczny kandydata. Lekarz, sprawdza dodatkowo czy istnieje jakiekolwiek przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Badania są udzielane prywatnie zgodnie z cennikiem NZOZ-Zdrowie.