Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Prawo Jazdy zdrowie 001Badania lekarskie na prawo jazdy to badania osób, które zamierzają zapisać się na kurs prawa jazdy i zdać egzamin państwowy. Są one wykonywane przez lekarza - orzecznika z uprawnieniami do wystawiania takich zaświadczeń.

Wykonuje się je w konkretnych placówkach oferujących taką usługę.

Samo badanie trwa przeważnie kilkanaście minut. Lekarz w jego trakcie sprawdza wzrok, słuch, zmysł równowagi, narządy ruchu, układ nerwowy, oddechowy, sercowo-naczyniowy i ocenia ogólny stan zdrowia danej osoby. Lekarz przeprowadza również wywiad pod kątem dolegliwości chorobowych oraz schorzeń, których nie da się zdiagnozować “od ręki”. Zalicza się do nich cukrzyca, alkoholizm czy padaczka. Oprócz dolegliwości fizycznych podczas badania lekarskiego na prawo jazdy sprawdzany jest także stan psychiczny kandydata. Lekarz, sprawdza dodatkowo czy istnieje jakiekolwiek przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Dla kategorii A i B badanie wykonuje uprawniony lekarz, dla kategorii C i D konieczne jest również badanie okulistyczne i wykonanie psychotestów.

W przypadku cukrzycy i padaczki konieczne jest zaświadczenie od neurologa i diabetologa lub lekarza prowadzącego cukrzycę. Uprawniony lekarz ma również prawo skierowania kandydata do dowolnego specjalisty celem uzyskania opinii o stanie zdrowia.

Wykonujemy badania dla kandydatów na kierowców oraz badania kontrolne kierowców amatorów. Przed badaniem pełnoletni kandydat na kierowcę wypełnia i podpisuje ankietę dotyczącą stanu zdrowia, wykonywane jest badanie poziomu glikemii na czczo.

W przypadku kandydata niepełnoletniego konieczna jest zgoda opiekuna (podpis na ankiecie).

W czasie badania należy okazać dokument tożsamości.

Badania są udzielane prywatnie zgodnie z cennikiem NZOZ-Zdrowie.

Do pobrania: