Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Obowiązuje rejestracja w Janowie Lubelskim, na parterze budynku lub telefonicznie: 15 8723 099.

Porady udzielane są:

 • bezpłatnie -wymagane dokumenty przy rejestracji
  • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
  • ważny dowód ubezpieczenia
  • nr PESEL
 • odpłatnie - zgodnie z cennikiem

 

W ramach poradni medycyny sportowej przyjmują lekarze:

 • Lek. med. specjalista ortopeda traumatolog, specjalista medycyny sportowej Zenon Góra
 • Lek. med. specjalista chirurgii ogólnej Włodzimierz Kostrzewa

Medycyna sportowa to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca aktywność terapeutyczną z działaniami profilaktycznymi, adresowana do osób aktywnych fizycznie, zarówno kwalifikowanych sportowców jak i amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną

W poradni medycyny sportowej realizowane są świadczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r.w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz.U.04.282.2815)

Kwalifikacja do uprawiania sportu jest obowiązkowa dla:

 • zawodników uprawiających sport
 • sędziów
 • uczniów klas sportowych

Sportowcy objęci są kompleksową opieką. Podczas każdej wizyty wykonuje się badanie antropometryczne, raz w roku badanie EKG i próbę wysiłkową ,jak również badania laboratoryjne(które można wykonać w naszej przychodni) Raz na dwa lata, dodatkowo sportowcy badani są przez lekarzy specjalistów laryngologa i okulistę lub innego w zależności od dyscypliny.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań: http://www.ptms.org.pl