Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka (adres: ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 15 872 30 99).

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, ochrony mienia Administratora, zachowania w tajemnicy informacji (w szczególności zgromadzonych w dokumentacji medycznej prowadzonej przez Administratora), których ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub inne podmioty na szkodę.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 222 §1 Kodeksu pracy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem rekrutacji jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka (adres: ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 15 872 30 99).

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Grzegorz Gąbka adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. nie dłużej niż 3 miesiące od daty zakończenia procesu rekrutacji.

4. Zgodnie z ww. rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do celów niniejszej rekrutacji przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s. c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Więcej artykułów…