Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Informujemy, że w miesiącu maju ponownie uruchamiamy Pracownię Endoskopii przewodu pokarmowego.

Ponad dwumiesięczna przerwa w wykonywaniu endoskopii była podyktowana sytuacją epidemiologiczną związaną z COViD19, a ostatnie tygodnie w związku z licznymi prośbami pacjentów o wykonanie gastroskopii i kolonoskopii poświęciliśmy na przygotowanie pracowni i naszego personelu do wykonywania badań zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego - Sekcji Endoskowej i Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego wraz Polskim Towarzystwem Endoskopowym.

Naszym celem jest powrót do endoskopii wysokiej jakości co było i będzie naszym standardem, jednak okoliczności związane z zaistniałą sytuacją obligują nas do przestrzegania nowych wytycznych epidemiologicznych, mających na celu głównie bezpieczeństwo naszych pacjentów a także personelu medycznego. Zdając sobie sprawę z realnego zagrożenia COViD19 uznaliśmy jednak,że poważne schorzenia przewodu pokarmowego, w tym nowotworowe, nadal istnieją i w istotnym odsetku stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Dlatego też do badań endoskopowych będą kwalifikowani pacjenci z tzw. istotnymi objawami niepokojącymi z przewodu pokarmowego (podejrzenie krwawienia, ubytek masy ciała, krwiste wypróżnienia, anemia w morfologii krwi, zaburzenia połykania, podejrzenie utknięcia kęsa pokarmowego i inne groźne przypadki po konsultacji z naszymi endoskopistami).

Zainteresowanych pacjentów prosimy w obecnej sytuacji epidemiologicznej o kontakt z naszą rejestracja pod nr telefonu 15 8723 099 lub 15 8723 098 celem uzyskania niezbędnych informacji o przygotowaniu do badania oraz bezpieczeństwie epidemiologicznym.