Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Do podstawowych przesłanek kierujących działaniami każdego lekarza należy m. in.: niesienie pomocy wszystkim potrzebującym i przede wszystkim nieszkodzenie. Te dwie przesłanki wyznaczają również nasze postępowanie w okresie pandemii.

Staramy się zabezpieczyć Państwa-Pacjentów przed ryzykiem niepotrzebnego zakażenia. Z tego powodu preferujemy jako formę pierwszego kontaktu z Wami teleporadę. W trakcie teleporady próbujemy ustalić najlepsze postępowanie. Jeżeli zgłaszane problemy wymagają osobistego spotkania ustalamy  termin wizyty. W ten sposób ograniczamy ryzykowne kontakty wielu chorych przychodzących do poradni i oczekujących w poczekalni. Zarówno w trakcie teleporady, jak i osobistej wizyty, zlecamy niezbędne badania dodatkowe. Taka organizacja pracy umożliwia ciągłe sprawowanie opieki, w tym profilaktycznej nad zdrowymi dziećmi (np. szczepienia, badania bilansowe).  Czujemy się odpowiedzialni za naszych przewlekle chorych podopiecznych. To dla nich chcemy uniknąć także niepotrzebnych zakażeń lekarzy i pielęgniarek pracujących w praktykach POZ.

Wymienione wyżej zasady są podstawowym motywatorem dla wszystkich naszych działań. Informujemy o nich pacjentów, innych lekarzy specjalistów oraz urzędników Ministerstwa Zdrowia.

 Delegaci Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia KLRwP