Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Definicje:

Teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Osoba udzielająca teleporady - lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający świadczeń zdrowotnych w POZ i AOS.

Miejsca udzielania teleporad:

  1. Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 5, tel. 15 8723 099 lub 15 8723 098
  2. Batorz, Batorz 84, tel. 15 8745 070
  3. Zdziłowice, Zdziłowice 106, tel. 15 8712 280

Do udzielania teleporad w NZOZ „Zdrowie” s. c. wykorzystuje się wirtualną centralę telefoniczną pracującą w technologii VoIP na łączu światłowodowym 30/30Mbps, które obsługiwane są przez firmę Virtual Telecom.

Na teleporadę pacjent lub jego opiekun ustawowy umawia się:

  1. Telefonicznie dzwoniąc do rejestracji (tel. 15 8723 099, 15 8723 098 w Janowie Lubelskim), (tel. 15 8745 070 w Batorzu), (tel. 15 8712 280 w Zdziłowicach),
  2. Za pośrednictwem rejestracji elektronicznej - rezerwując termin w terminarzu elektronicznym dostępnym na stronie http://nzoz-zdrowie.pl
  3. Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Za pośrednictwem lekarza, pielęgniarki, położnej POZ lub pielęgniarki opieki długoterminowej.

Termin teleporady ustalany jest zgodnie z terminarzem osoby udzielającej świadczenia niezwłocznie w pierwszym wolnym terminie dogodnym dla pacjenta. Wyjątek stanowią sytuacje pilne związanie z pogorszeniem stanu zdrowia, wtedy teleporada udzielana jest natychmiastowo. Pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i podaje rejestracji swój numer telefonu oraz otrzymuje informację o dacie, godzinie i sposobie kontaktu z osobą udzielająca teleporady.

Osoba udzielająca teleporady dzwoni do pacjenta o umówionej godzinie. W przypadku nie uzyskania połączenia z pacjentem podejmuje się trzykrotną próbę w odstępach co najmniej 5 minutowych. Jeśli mimo to nie uda się zrealizować teleporady, odnotowuje się ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

Osoba udzielająca teleporady zapewnia poufność udzielania świadczenia, przebywa na terenie NZOZ „Zdrowie”, w gabinecie lekarskim lub zabiegowym. Przed udzieleniem teleporady pracownik medyczny przegląda dokumentację medyczną pacjenta oraz czyta informacje uzyskane od pacjenta w trakcie rejestracji. Tożsamość pacjenta weryfikuje się za pomocą nr PESEL lub daty urodzenia i adresu zamieszkania. W przypadku niedosłuchu pacjent może wskazać osobę bliską, która w jego imieniu będzie rozmawiać. Osoba udzielająca świadczenia zbiera wywiad od pacjenta, wpisując dane do dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej, wypisuje e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, oraz inne dokumenty np. zaświadczenia lekarskie, skierowania do laboratorium i RTG w wersji papierowej. Informuje pacjenta o możliwości uzyskania osobistej porady i ewentualnie umawia go na termin zarezerwowany dla porad osobistych w terminarzu, szczególnie jeśli w wyniku teleporady okaże się, że w celu podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej niezbędne jest osobista wizyta. Pacjent otrzymuje instrukcję o sposobie realizacji wystawionych e-dokumentów (recepty, zwolnienia, skierowania).

Dokumenty wystawione w wersji papierowej zostają przekazane do rejestracji, skąd pacjent lub osoba przez niego upoważniona odbiera je. Skierowania do laboratorium rejestracja przekazuje do punktu pobrań.

Jeżeli do udzielenia świadczenia potrzebna jest dokumentacja medyczna będąca w posiadaniu pacjenta, istnieje możliwość przekazanie jej zakodowanej droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do odczytu i dołączenia skanu dokumentu do karty pacjenta uprawnieni są jedynie pracownicy medyczni NZOZ „Zdrowie”. Istnieje również możliwość przekazania dokumentacji w zamkniętej kopercie zaadresowanej do konkretnego pracownika medycznego, wrzucając ją do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku. Skrzynka pocztowa otwierana jest codziennie przed godzina osiemnastą i rejestratorka dostarcza koperty do odpowiedniego pracownika medycznego.

W celu poprawy jakości teleporady i zwiększenia trafności diagnozy dopuszcza się możliwość udzielania wideoporad za pośrednictwem komunikatorów ogólnie dostępnych jedynie za zgodą pacjenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania zdjęć zmian chorobowych wykonanych przez pacjenta i przesłanych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i dołączenia do dokumentacji medycznej pacjenta, na zakończenie udzielanej teleporady osoba udzielająca świadczenia odnotowuje fakt udzielenia teleporady nadając jej odpowiedni kod usługi ze słownika usług NFZ.