Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Zapytanie ofertowe

nr 1/e-POZ/2023

 

Na dostawę oprogramowania sieciowego niezbędnego do działalności prowadzonej przez placówkę POZ realizowaną w ramach projektu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM.POZ2.U-20281.2022-00/3600/2023/800 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej pracującej w formie wirtualnej na serwerze fizycznym, w tym wdrożenie nowej centrali w miejsce obecnie funkcjonującej oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie jej użytkowania.

Załączniki do zapytania:

logoeu poz